INFORMACIJA APIE GARANTIJĄ

Aptarnavimas

Big Green Egg siūlo išskirtines garantijos sąlygas ir puikų klientų aptarnavimą. Kadangi EGG® kepsninės gaminamos iš geriausių medžiagų ir yra tvirtos konstrukcijos, jų kokybė garantuota.

Jei vis dėlto pasirodys, kad Jūsų EGG kepsninė turi trūkumų, bet kada galite susisiekti su platintoju. Daugiau informacijos ir garantijos sąlygas rasite čia. 

 


 
Big Green Egg – pirmasis keraminių kepsninių gamintojas pasaulyje, jau daugybę metų siūlantis savo gaminiams ribotą garantiją visam eksploatacijos laikotarpiui! Šiandien kiekviena Big Green Egg kepsninė patikrinama ir pažymima kaip aukščiausios kokybės tokio tipo gaminys, o mes ir toliau geriausios kepsninės pirkėjams siūlome neprilygstamą klientų ir garantinį aptarnavimą!
 
BIG GREEN EGG RIBOTOS GARANTIJOS VISAM EKSPLOATACIJOS LAIKOTARPIUI NUOSTATOS IR SĄLYGOS
 
1. BIG GREEN EGG: kiekvienai keraminei Big Green Egg® kepsninei (XXLarge, XLarge, Large, Medium, Small, MiniMax ir Mini) teikiama ribota garantija visam eksploatacijos laikotarpiui dėl visų keraminių dalių medžiagų ir gamybos kokybės (įskaitant gaubtą, pagrindą, ugniadėžę ir ugnies žiedą). Garantija taikoma pirmajam pirkėjui arba savininkui, įsigijusiam gaminį iš Įgalioto Platintojo („Garantija“) ir, kaip reikalaujama, užregistravusio Garantiją. Ši Garantija galioja tol, kol pirmajam pirkėjui priklauso EGG® kepsninė arba jos dalis, išskyrus kitas keramines, metalines ir medines dalis, kurioms taikoma žemiau nurodyta garantija. Ši garantija papildo ir nepažeidžia jūsų įstatymu nustatytų teisių.
 
2. KITOMS KERAMINĖMS DALIMS: Big Green Egg gaminamam plokščių laikikliui (convEGGtor) ir keraminiams picos bei kepimo akmenims pirmajam pirkėjui taikoma ribota trejų (3) metų garantija. Šioms keraminėms dalims garantija netaikoma, jei jos sudūžta išmetus arba netinkamai eksploatuojant.
 
3. METALINĖMS DALIMS: Metalinėms, nerūdijančio plieno ir ketaus Big Green Egg dalims (įskaitant metalinius žiedus, vyrių mechanizmus, dvifunkcį metalinį dangtį, kepimo groteles, žaizdro groteles ir traukos angą) pirmajam pirkėjui taikoma ribota penkerių (5) metų garantija. Big Green Egg stengiasi naudoti nerūdijančias medžiagas, o metalinius paviršius dažyti aukštą temperatūrą pakeliančiais dažais. Tačiau metalines medžiagas ir apsauginius sluoksnius gali pažeisti įvairūs paviršiaus įbrėžimai arba kitos medžiagos ir sąlygos, už kurias Big Green Egg nėra atsakinga. Tokios medžiagos kaip chloras, pramonės tarša, chemikalai, trąšos, itin didelis drėgnumas, vejos pesticidai ir druska gali išėsdinti dažus ir apdailą ant metalinių paviršių. Dėl to Garantija metalinėms, nerūdijančio plieno ir ketaus dalims NETAIKOMA DĖL RŪDŽIŲ, OKSIDACIJOS, BLUKIMO arba kitų DEFEKTŲ, išskyrus atvejus, kai dėl to prarandamas šių Big Green Egg elementų struktūrinis vientisumas arba sutrinka jų veikla.
 
4. MEDINĖMS DALIMS: Medinėms dalims, įskaitant EGG lentynas ir Big Green Egg stalus, pirmajam pirkėjui taikoma ribota vienerių (1) metų garantija. Garantija medinėms dalims netaikoma dėl įprasto dūlėjimo arba įtrūkimų, išskyrus atvejus, kai dėl to prarandamas struktūrinis vientisumas. SVARBU: NEDĖKITE EGG kepsninės ant arba greta degaus paviršiaus, terasos, stalo arba kito pagrindo nenaudodami metalinio Big Green Egg laikiklio arba stovo arba kito ugniai atsparaus barjero, pavyzdžiui, po EGG kepsnine padėtos 2 colių (5 cm) storio betoninės šaligatvio plytelės, antraip Garantija bus anuliuota. Big Green Egg pabrėžtinai neprisiima atsakomybės už bet kokią tiesioginę, netiesioginę, šalutinę arba pasekminę dėl to atsiradusią žalą. Perskaitykite informaciją apie naudojimą pirmą kartą ir saugumo patarimus.
 
5. TEMPERATŪROS MATUOKLIUI IR TARPIKLIUI: Tarpikliams ir temperatūros matuokliui pirmajam pirkėjui taikoma ribota vienerių (1) metų garantija.
 
6. KITOMS DALIMS: Kitoms Big Green Egg dalims arba Big Green Egg priedams, įsigytiems iš Įgalioto Big Green Egg Platintojo, taip pat gali būti taikoma garantija įvairiam laikotarpiui – detalesnė informacija pateikiama su kiekviena preke.
 

7. KAM NETAIKOMA GARANTIJA: Šios garantijos pagrįstos įprastu ir protingu buitiniu EGG kepsninės naudojimu ir tinkamu aptarnavimu. Kepsninę naudojant komerciniais ir kitais panašiais tikslais taikoma ribota vienerių (1) metų garantija. Garantija netaikoma dėl šalutinės arba netyčinės žalos arba pažeidimo, taip pat žalos, kurią sukėlė pervežimas; numetimas; netinkamas surinkimas; netinkamo pagrindo naudojimas; mėginimas laikyti EGG kepsninę ant Big Green Egg nepatvirtinto laikiklio arba ne ant tvirto nedegaus pagrindo; naudojimas komercinei veiklai; perdarymas; keitimas; aplaidumas; netinkama eksploatacija; netinkama priežiūra; pavojai keliuose; įprastas ir pagrįstas nusidėvėjimas; arba gamtinės katastrofos. Garantija netaikoma dėl įbrėžimų, įlenkimų, nuskilimų, įtrūkimų arba nedidelių kosmetinių išorinės glazūros įskilimų, kurie neturi įtakos EGG kepsninės veikimui. ŠI GARANTIJA NETAIKOMA BIG GREEN EGG KEPSNINĖMS IR Big Green Egg GAMINIAMS, ĮSIGYTIEMS IŠ NEĮGALIOTŲ PERPARDAVĖJŲ, NEĮGALIOTŲ TREČIŲJŲ ASMENŲ ARBA NEĮGALIOTŲ MAŽMENINĖS PREKYBOS KANALŲ, PVZ., NUOLAIDŲ KLUBŲ ARBA PIGIŲ PREKIŲ PARDUOTUVIŲ. Prašome atkreipti dėmesį: Pirkėjas, įsigydamas iš neįgalioto šaltinio, net ir veikiančio kaip teisėta įmonė, siūlanti gaminius neatidarytose dėžėse su tuščiomis garantinėmis kortelėmis (tačiau tai vis tiek neįgaliotas perpardavėjas), teisine prasme perka naudotus gaminius. Asmuo, pirkdamas iš neįgalioto perpardavėjo ar mažmenininko arba neįgalioto perpardavėjo internetu, beveik visada įsigyja prekes, kurioms netaikomos gamintojo garantijos, nepaisant to, ką tvirtina ar teigia pardavėjas. Tai vieša daugelių prekės ženklų ir įmonių politika, ne vien Big Green Egg.

 
8. GARANTIJOS ĮSIGALIOJIMAS: Garantija įsigalioja, kai EGG kepsninę, įsigytą iš Įgalioto Platintojo, pirmasis pirkėjas arba savininkas užregistruoja tinklalapyje BigGreenEgg.eu, kaip reikalaujama šioje Garantijoje. Jei negalite savo EGG kepsninės užregistruoti tinklalapyje, Įgaliotas Platintojas gali įduoti formą, kurią reikia užpildyti ir išsiųsti paštu Big Green Egg. Garantinei pretenzijai reikės galiojančio pirkimo čekio įrodymo iš Įgalioto Platintojo.

9. GARANTIJOS TAIKYMAS: Medžiagų arba gamybos defektų turinčios originalios Big Green Egg dalys, kurioms taikoma galiojanti ir užregistruota garantija, bus pakeistos arba pataisytos Big Green Egg nuožiūra netaikant užmokesčio už garantinį daiktą arba dalį, laikantis šios Garantijos nuostatų bei sąlygų.

10. GARANTINĖS PRETENZIJOS PATEIKIMAS: Norėdami gauti garantinį aptarnavimą susisiekite su Įgaliotu Platintoju, iš kurio įsigyta prekė, arba su bet kuriuo Įgaliotu Platintoju, jei EGG kepsninė įsigyta JAV teritorijoje. Garantines pretenzijas dėl EGG kepsninių, įsigytų ne JAV teritorijoje, tvarko Įgaliotas Platintojas toje šalyje, kurioje kepsninė pirkta. Norėdami rasti Įgaliotą Tarptautinį Big Green Egg Platintoją savo regione, eikite į skyrių INTERNATIONAL tinklalapyje BigGreenEgg.com. Garantines pretenzijas privaloma pateikti Įgaliotam Platintojui toje šalyje, kurioje kepsninė pirkta. Negabenkite ir nesiųskite paštu dalių, susijusių su garantine pretenzija, prieš tai nesusisiekę su Įgaliotu Platintoju, kadangi kai kuriais atvejais dalies, kuriai taikoma garantija, grąžinti nebūtina.

11. PRETENZIJAI REIKALINGA INFORMACIJA: Kartu su garantine pretenzija privaloma pateikti pirkimo čekį, ant kurio nurodyta pirkimo data ir Įgaliotas Platintojas, iš kurio įsigyta EGG kepsninė arba kitas Big Green Egg gaminys, taip pat tikslų problemos arba netinkamai veikiančios dalies aprašymą. Taikant Garantiją pirmuoju pirkėju laikomas tas asmuo, kurio vardas įrašytas pirkimo čekyje ir kuris laikydamasis reikalavimų užregistravo Big Green Egg Garantiją.
 
12. PERVEŽIMAS IR PRISTATYMAS: Big Green Egg neprisiima atsakomybės už pervežimo ir pristatymo išlaidas, darbo ir pakavimo kaštus, eksporto ir importo mokesčius, PVM arba kitus pritaikytus mokesčius, susijusius su bet kuria garantine pretenzija, aptarnavimu, remontu arba grąžinimu, išskyrus atvejus, kai Big Green Egg patvirtina tai raštu.
 
13. GARANTIJOS ANULIAVIMAS: Be leidimo perdarius arba pakeitus EGG kepsninę Garantija bus anuliuota. Į tai įeina skylių gręžimas arba dalių gadinimas; neautentiškų Big Green Egg priedų naudojimas EGG kepsninėje arba vidinių dalių naudojimas nesilaikant gamintojo nurodymų. Perdarius arba pakeitus vidines dalis, įskaitant žaizdrą ir ugnies žiedą, Garantija bus anuliuota. Big Green Egg pabrėžtinai neprisiima atsakomybės už bet bet kokią tiesioginę, netiesioginę, šalutinę ar pasekminę žalą. Pylus ant EGG kepsninės arba į jos vidų degiuosius skysčius arba kitus degius mišinius Garantija bus anuliuota. Tokie veiksmai pavojingi, jie gali sukelti žalos arba sužeidimų. Perskaitykite saugumo patarimus tinklalapyje biggreenegg.com, biggreenegg.eu ir www.kepsnines.lt
 
14. DELSA IR ĮSIPAREIGOJIMŲ NEVYKDYMAS: Big Green Egg neprisiima atsakomybės dėl delsos arba garantinių įsipareigojimų nevykdymo, susiklosčiusio dėl įvykio arba nenumatytų atvejų, už kuriuos Big Green Egg nėra atsakinga, įskaitant, bet neapsiribojant, stichines nelaimes, karą, vyriausybės suvaržymus arba apribojimus, streikus, gaisrą, potvynius, pervežimo delsas ir sumažėjusius medžiagų išteklius.
 
15. APRIBOJIMAI: Ši Ribota Garantija neperleidžiama. Nėra kitų garantijų, tiesiogiai išreikštų ar numanomų, išskyrus tas, kurios aiškiai išdėstytos šioje Garantijoje arba suteikiamos įstatymų, kurie įvairiose valstijose bei valstybėse skiriasi. Big Green Egg neįgalioja jokio asmens arba atstovo įsipareigoti savo arba Big Green Egg vardu ryšium su EGG kepsninės arba Big Green Egg gaminio pardavimu. Garantijos – rašytinės, žodinės, tiesiogiai išreikštos ar numanomos – nesuteikiamos asmenims, įsigijusiems gaminį iš kito šaltinio, o ne iš Big Green Egg arba Įgalioto Big Green Egg Platintojo, arba per Big Green Egg įgaliotą akciją. Įsigijus ir/arba priėmus pristatytą Big Green Egg gaminį iš neįgaliotų platintojų arba internetinių perpardavėjų gaminiui taikoma Garantija bus anuliuota. Big Green Egg kepsninė neparduodama nuolaidų klubuose, pigių prekių parduotuvėse, internetu arba e. prekybos parduotuvėse, o gaminiui, įsigytam iš šių pardavėjų, Garantija netaikoma. Įgaliotų Platintojų sąrašą galima rasti tinklalapyje BigGreenEgg.eu.
 
16. Big Green Egg ATSAKOMYBĖ: Dalių remontas arba pakeitimas tokiu būdu ir per tokį laiko tarpą, kaip nurodyta šiame dokumente, reikš garantinių įsipareigojimų ir/arba bet kokių tiesioginių arba iš to kylančių Big Green Egg įsipareigojimų įvykdymą. Išimtinė pirkėjo teisė dėl šios Garantijos arba bet kurios kitos numanomos Garantijos pažeidimo apsiriboja, kaip išdėstyta šiame dokumente, pakeista arba suremontuota dalimi, kuri pirkėjui išsiunčiama jo paties sąskaita.
 
17. APRIBOJIMAI: MAKSIMALIA ĮSTATYMŲ LEIDŽIAMA APIMTIMI VISOS ĮSTATYMU NUSTATYTOS, AIŠKIAI IŠREIKŠTOS ARBA NUMANOMOS GARANTIJOS, ĮSKAITANT NUMANOMAS PARDAVIMO IR TINKAMUMO KONKERČIAM TIKSLUI GARANTIJAS NEVIRŠYS ŠIOS GARANTIJOS. ATSAKOMYBĖ UŽ ŠALUTINĘ, YPATINGĄ IR PASEKMINĘ ŽALĄ NETAIKOMA. Kai kuriose valstijose ir/arba valstybėse atsakomybė už šalutinę arba pasekminę žalą yra taikoma, todėl aukščiau nurodyti apribojimai arba išimtys jums gali būti netaikomi.
 
18. GARANTIJOS REGISTRAVIMAS: Užregistruoti garantiją galima tinklalapyje BigGreenEgg.eu. Neužregistravus EGG kepsninės tinklalapyje BigGreenEgg.eu arba kitais Big Green Egg nurodytais būdais Garantija negalios. Jei jums reikia atspausdintos formos siųsti paštu, prašome kreiptis į Įgaliotą Platintoją. Šiame dokumente pateiktose Garantijose nurodytos visos specifinės juridinės teisės, kurias suteikia Big Green Egg ribota garantija visam eksploatacijos laikotarpiui. Tačiau jūs galite turėti kitų teisių, kurios įvairiose valstijose ir valstybėse skiriasi.
 
19. ANTRAŠTĖS: Šioje Garantijoje antraštės naudojamos tik siekiant patogiau išdėstyti informacijos, jos nepakeis Garantijos nuostatų.Dėkojame, kad pasirinkote Big Green Egg – originalią keraminę kepsnine! Žinome, kad mėgausitės geriausia maisto ruošimo patirtimi, ir būsime pasiruošę kartu su Įgaliotų Platintojų tinklų suteikti jums neprilygstamą klientų ir garantinį aptarnavimą.
Big Green Egg komanda © autorinės teisės 2012 Big Green Egg
Visos teisės saugomos
Galioja nuo 2012 m. vasario 1 d.


 
Big Green Egg®, EGG®, EGGcessories®, MiniMax™, Mates™, Nest™ ir convEGGtor™ yra Big Green Egg Inc. prekių ženklai arba registruoti prekių ženklai.
close