NAUDOJANT PIRMĄ KARTĄ IR PRIEŽIŪRA

Gamindami maistą VISADA UŽDARYKITE DANGTĮ

Big Green Egg kepsninė sukurta taip, kad maisto kepimo metu ji turi būti uždaryta – tik tuomet patentuoti oro reguliavimo prietaisai gali kontroliuoti temperatūrą. Atidarytas dangtis padidins liepsną ir temperatūrą, todėl sulauksite priešingų rezultatų. Stenkitės maistą tikrinti ir išimti greitai ir iš karto uždaryti gaubtą. Atminkite: „Jei žiūrite, vadinasi, maistas nekepa!“

Jei esate įpratę apdeginti kepsnius „kitokiose“ kepsninėse, maloniai nustebsite išvydę, kad gero restorano vertus kepsnius galite paruošti 230°C  temperatūroje paprasčiausiai uždarydami dangtį ir leisdami Big Green Egg kepsninei darbuotis už jus!

EGG KEPSNINĖ užkuriama KITAIP nei kitos kepsninės

Kad nesugadintumėte EGG kepsninės ir pasiektumėte geriausių rezultatų, naudokite tik natūralias gabalines anglis ir laikykitės užkūrimo instrukcijų.

NIEKADA nenaudokite uždegamojo skysčio

Jis įsigers į keramines dalis, visam laikui užterš EGG kepsninę bjauriais chemikalais ir sugadins maisto skonį. Vietoje jo naudokite Big Green Egg natūralų arba elektrinį anglių uždegiklį – abu yra bekvapiai ir padės greitai pasiekti kepimo temperatūrą neišskirdami cheminių garų.

Naudodami pirmą kartą NEKEPKITE aukštoje temperatūroje

Taip galite sugadinti tarpiklį jam nespėjus tinkamai prisitvirtinti. Kelis pirmus kartus nekepkite aukštesnėje nei 190°C temperatūroje, kad tarpiklis visiškai prisitvirtintų prie EGG kepsninės. Jei vis dėlto sugadinsite tarpiklį, galėsite pakeisti jį nauju, kurį galima įsigyti iš bet kurio BGE pardavėjo.

Nepamirškite PRIEŠ atidarydami išvėdinti EGG kepsninės

Atidarydami iki aukštos temperatūros (daugiau nei 180° C)  įkaitusią EGG kepsninę būtinai kelis kartus kilstelėkite ar pamažu praverkite gaubtą, kad oras pamažu patektų į vidų ir nekiltų skersvėjo ar liepsnos pliūpsnių, galinčių nudeginti ranką.

Visada naudokite nuo karščio apsaugančias pirštines

Liedami įkaitusias keramines dalis arba kepimo paviršius naudokite tinkamas apsaugos priemones, kad išvengtumėte nudegimų. Visada būkite atsargūs dėdami įkaitusius daiktus ant kitų paviršių.

Anglis laikykite SAUSAI

Nors sudrėkusios anglys degs, jas bus sunkiau uždegti. Galite naudoti ugniadėžėje po paskutinio naudojimo likusias anglis, bet jos gali būti prisigėrusios drėgmės, ypač jei oras buvo lietingas ar drėgnas. Kad anglys lengviau įsidegtų, paprasčiausiai pridėkite dar 50 % sausų anglių. Stenkitės anglių atsargas laikyti sausoje vietoje arba dėžėje su dangčiu, kad jos neprisigertų drėgmės.

Visada naudokite specialias natūralias gabalines anglis

EGG kepsninė sukurta taip, kad degtų našiai ir ilgą laiką esant įvairiai temperatūrai. Tai pasieksite tik naudodami tinkamą kurą, todėl siūlome aukštos kokybės natūralias gabalines anglis iš kietmedžio, supakuotas Big Green Egg maišelyje. Daugelio kitų gamintojų anglių briketuose yra cheminių užpildų, naftos produktų ir kitų nepageidaujamų medžiagų – dėl to jos nėra tokios veiksmingos arba po jų lieka milžiniški pelenų kiekiai, galintys užkimšti arba blokuoti oro srautą EGG kepsninės ugniadėžėje.

EGG kepsninei užgesinti NENAUDOKITE vandens – paprasčiausiai baigę kepti uždėkite keraminį gaubtą

Taip liepsna užges, o jūs galėsite likusias anglis panaudoti kitą kartą. Rekomenduojame dvifunkcį metalinį viršų, kol jo nenaudojate, laikyti EGG kepsninės viduje – tuomet jis visada bus po ranka, išliks sausas ir nesurūdys.

NEKURSTYKITE ir NEVARTYKITE uždegtų anglių

Keraminė Big Green Egg ugniadėžė specialiai sukurta taip, kad anglys užsidegtų vienu metu, todėl geriau jų nemaišyti. Tokiu būdu anglys degs itin našiai, o jums nereikės nuolat vargti su įkaitusiomis anglimis.

EGG kepsninės vidui valyti NENAUDOKITE vandens

EGG kepsninė šiaip ar taip išsivalo savaime, o korėta keramika sugeria vandenį. Baigę kepti paprasčiausiai uždarykite dangtį ir abi oro angas, kad maisto likučiai sudegtų ir suanglėtų. Prieš kepdami kitą kartą likučius lengvai nuvalysite su Big Green Egg grotelių valikliu arba specialiu šepečiu.

Maistą ruošti GALITE bet kuriuo metų laiku, esant bet kokiam orui… netgi lyjant

Dėl aukštųjų technologijų keramikos sudėties EGG kepsninė iškęs didžiulius temperatūrų skirtumus ir bet kokiu oru viduje palaikys pastovią temperatūrą. EGG kepsninę galėsite naudoti bet kuriuo metų laiku. Tobulai apskrudęs kalakutas Kalėdų dieną? Jokių problemų!

Periodiškai PATIKRINKITE, ar visi tvirtinimo elementai priveržti

EGG kepsninės gaubtas pritvirtintas metaliniu žiedu, metalinės detalės, stovas ir stovo rankena suveržti veržlėmis bei varžtais. Primygtinai rekomenduojame po kelių pirmų kepimų patikrinti, ar šie tvirtinimo elementai priveržti, o vėliau tikrinimą kartoti kas metus.

PRIEŠ naudodami medžio skiedras arba malkas PAMIRKYKITE jas vandenyje

Taip sustiprinsite aromatą, padidinsite dūmų kiekį ir išvengsite nepageidaujamų liepsnos pliūpsnių. Įdėdami medžio skiedras BŪKITE ATSARGŪS – EGG kepsninės vidus būna labai įkaitęs, todėl visada elkitės atsargiai.

NIEKADA NEPAMIRŠKITE gaisro pavojaus

Nepalikite uždegtos ir atidarytos EGG kepsninės be priežiūros. Atkreipkite dėmesį į lapus, lentas ir kitas degias medžiagas, esančias netoli naudojamos EGG kepsninės, kadangi jos gali sukelti gaisro pavojų, jei prie jų prisilies karštos anglys arba kibirkštys. Būtinai atkreipkite dėmesį į aplinką, kai EGG kepsninę naudojate stovyklaudami, kadangi atvira liepsna gali sukelti pavojų žmonėms ir turtui. Nepamirškite, kad vietiniuose potvarkiuose gali būti nurodytas atstumas tarp lauko kepsninės ir pastato arba ribojamas kepimas lauke esant sausrai arba gaisro pavojui.

NEBANDYKITE ĮKURTI AR NAUDOTI KEPSNINĖS PATALPŲ, KURIOSE NĖRA UŽTIKRINTA PAKANKAMA VENTILIACIJA, VIDUJE.

NAUDOJIMAS PATALPŲ VIDUJE REKOMENDUOJAMAS TIK APROBUOTUOSE KOMERCINĖS PASKIRTIES STATINIUOSE, KURIUOSE VENTILIACIJOS IR UGNIES SLOPINIMO SISTEMOS YRA ĮRENGTOS PAGAL STATYBINES NORMAS.

NEBANDYKITE įkurti ar naudoti kepsninės patalpų, galimai turinčių degių medžaigų, viduje, arba šalia jų.

Naudojant pagal paskirtį ir laikantis saugumo reikalavimų Big Green Egg kepsninė yra itin saugi ir nepavojinga, daugelį metų džiaugsitės ją naudodami.

Naudotojas yra atsakingas už saugų EGG kepsninės naudojimą IR nuolatinį ATSARGUMO PRIEMONIŲ laikymąsi.

UŽDEGDAMI ANGLIS, kepdami ant karštų anglių arba liesdami ĮKAITUSIUS kepimo paviršius visada būkite ypatingai atsargūs. PERSKAITYKITE TINKLALAPYJE ESANČIUS SAUGUMO PATARIMUS.

Mokomieji vaizdo įrašai
viedo-image
viedo-image

Big Green Egg kepsninės priežiūra ir valymas
viedo-image
close