PRIVATUMO POLITIKA

1. Įžanga

1.1. Ši privatumo politika (toliau – Privatumo politika) nustato pagrindines privatumo sąlygas portale kepsnines.lt, interneto svetainės adresas https://www.kepsnines.lt (toliau – Portalas). Portalą tvarko ir administruoja UAB „R-CENTRAS“, juridinio asmens kodas 300084446, adresas: P.Lukšio g. 32, Vilnius Vilnius.

1.2. Perskaitę šį dokumentą, Jūs (toliau – Jūs arba Lankytojas) sužinosite, kaip saugomi ir kam naudojami Jūsų pateikti asmens duomenys. Jei naudojatės Portalu vadinasi, Jūs perskaitėte ir sutikote su šia Privatumo politika. Portalas gali būti naujinamas ir pildomas naujomis funkcijomis ir paslaugomis, todėl atitinkamai naujinamas ir šis dokumentas. Jeigu kils klausimų dėl Privatumo politikos, galite susisiekti su mumis el. paštu info@kepsnines.lt . Jeigu Jūs nesutinkate su Privatumo politika, Jūs neturite teisės naudotis Portalo paslaugomis.

1.3. Šios Privatumo politikos nuostatos galioja visiems Portalo Lankytojams, taip pat veiksmams, kuriuos jie gali atlikti Portale, įskaitant naudojimąsi Portalo paslaugomis (toliau – Paslaugos).

1.4. Lankytojų pateikiamus asmens duomenis saugo ir administruoja Portalo savininkas. Portalo savininkas turi teisę savo nuožiūra, visapusiškai ir bet kokiu, Lietuvos Respublikos teisės aktų neuždraustu, būdu tvarkyti ir valdyti bei naudotis registracijos metu ar vėliau naudojantis Portalu pateiktus, ar Portalo savininko kitais būdais surinktus asmens duomenis (toliau – Asmens duomenys) bei kita sukaupta informacija apie Lankytoją, siekdamas Portalo lankytojams suteikti aukščiausios kokybės paslaugas.

2. Asmens duomenų tvarkymas

2.1. Asmens duomenys Portale tvarkomi asmenų registracijos, Portalo savininko valdomos duomenų bazės administravimo, Paslaugų teikimo bei tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslais. Portalo savininkas Asmens duomenis, pateiktus Portale, apdoroja automatiniu būdu. Asmens duomenų išrašai teikiami elektroniniu būdu (kitomis formomis teikiami esant poreikiui).

2.2. Portalo savininkas stebi Portalo lankomumą ir renka informaciją apie tai, kiek asmenų apsilankė Portale, koks yra asmenų interneto paslaugų teikėjo serverio srities (domeno) pavadinimas ir pan. Tokia informacija yra renkama automatiškai, apsilankymo Portale metu. Tai padeda Portalo savininkui suprasti, kaip asmenys naudojasi Portalu bei suteikia galimybę gerinti Portalo teikiamas paslaugas. Lankytojui naudojantis Portalu sistema gali registruoti Lankytojo kompiuterio IP adresą ir prisijungimo prie sistemos datą ir laiką.

2.3. Lankytojas gali būti paprašytas pateikti Asmens duomenis bendraujant laiškais ar telefonu su Portalo savininku (jo įgaliotu atstovu), gaunant Paslaugas ar jau po Paslaugos gavimo. Tokiu atveju Lankytojas gali būti paprašytas duoti savo sutikimą pateiktų Asmens duomenų apdorojimui, jei tokio sutikimo reikalauja įstatymas ir Lankytojas nėra jo davęs.

2.4. Pateikdamas Asmens duomenis Lankytojas:

2.4.1. suteikia teisę Portalo savininkui valdyti ir tvarkyti Vartotojo Asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta šiose Taisyklėse. Lankytojas turi teisę atšaukti savo leidimą Portalo savininkui valdyti ir tvarkyti Vartotojo Asmens duomenis bet kuriuo metu, taip pat reikalauti nutraukti tvarkyti ir valdyti jo Asmens duomenis, panaikinti Asmens duomenis;

2.4.2. pareiškia, kad jis/ ji pateikia savo asmens duomenis patalpinimui Portale laisva valia ir sutinka, kad jo/ jos pateikti duomenys būtų saugomi ir tvarkomi elektroniniu būdu Portalo savininko duomenų bazėje 2 (dvejus) metus nuo jo/jos paskutinio prisijungimo ir suėjus šiam terminui, sunaikinami Portalo savininko įgalioto asmens.

2.5. Portalo savininkas tvarkydamas Asmens duomenis: (i) naudos juos Paslaugų teikimui, Portalo ir (ar) Paslaugų vystymui, pasiūlymų apie Paslaugas, Portalo funkcionalumų patobulinimus, teikimui, tiesioginės rinkodaros pasiūlymų teikimui; (ii) neteiks Asmens duomenų tretiesiems asmenims ir nepaviešins jų, išskyrus atvejus, nurodytus Privatumo politikoje, arba teisės aktų nustatytais atvejais; (iii) galės perduoti Asmens duomenis asmenims, kurie teikia įsiskolinimų administravimo (išieškojimo) paslaugas, užsiima skolininkų informacijos rinkimu ir skelbimu, ir kurie savo ruožtu įgyja teisę tokius Asmens duomenis valdyti ir tvarkyti bei skelbti viešai.

2.6. Lankytojas, pateikęs Portalo savininkui asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka, ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinęs savo asmens tapatybę, turi teisę susipažinti su savo Asmens duomenimis ir tuo, kaip jie yra tvarkomi; reikalauti sunaikinti savo Asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų; nesutikti, kad toliau būtų tvarkomi jo Asmens duomenys.

2.7. Lankytojas prašymus dėl Asmens duomenų, privalo pateikti raštu (įskaitant pranešimą el. paštu, nurodytu Portalo savininko kontaktuose). Atsakymus į tokius Lankytojo paklausimus Portalo savininkas stengsis pateikti kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 (dienų) nuo paklausimo ir visų reikalingų dokumentų iš Lankytojo gavimo dienos. Atsakymas pateikiamas Lankytojui ir Portalo savininkui priimtina forma. Atsakymas Lankytojui nemokamai pateikiamas 1 (vieną) kartą per kalendorinius metus. Portalo savininkas neteiks Asmens duomenų, jei Lankytojas nepatvirtina savo tapatybės, prašo duomenų apie kitą asmenį, taip pat kitais įstatymų numatytais atvejais ribojančiais duomenų atskleidimą Lankytojui.

3. Sutikimas dėl tiesioginės rinkodaros

3.1. Tiesioginės rinkodaros tikslais yra tvarkomi tokie Asmens duomenys: vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris. Asmens duomenys tiesioginei rinkodarai yra renkami ir naudojami tik gavus asmens sutikimą šiuos duomenis rinkti ir naudoti.

3.2. Lankytojas registracijos metu gali pasirinkti, ar registracijos metu pateikti duomenys apie jį gali būti naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais. Lankytojas apie savo sprendimą dėl sutikimo išreiškia pažymėdamas varnele sutikimo tekstą „Sutinku gauti tiesioginės rinkodaros pasiūlymus“.

3.4. Suteikdamas teisę tvarkyti duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais asmuo taip pat suteikia leidimą šiuo tikslu susisiekti su juo elektroniniu paštu, trumposiomis (SMS) žinutėmis, siunčiant jas į asmens Portale nurodytą, mobiliojo ryšio telefoną, naujienlaiškiais su informacija apie Portalo savininko ar trečiųjų asmenų Paslaugas, kurios, Portalo savininko nuomone, gali sudominti Lankytoją, taip su Portalu ir (ar) Portalo savininku susijusius informacinius pranešimus, komercinius pasiūlymus. Portalo savininkas gali derinti turimą informaciją apie asmenį su trečiųjų asmenų turima bendro pobūdžio ar reklamine informacija tam, kad galėtų pateikti asmeniui naujų Paslaugų ir kitų įdomių pasiūlymų.

3.5. Portalo savininkas gautus kontaktinius Asmens duomenis (vardą, pavardę, el. pašto adresą), teisės aktų nustatyta tvarka gali naudoti be atskiro duomenų subjekto sutikimo savo paties panašių prekių ar paslaugų rinkodarai, jei Lankytojas iš pradžių neprieštaravo dėl tokio duomenų naudojimo teikiant kiekvieną pasiūlymą. Lankytojas bet kada gali atsisakyti tokių pasiūlymų ar nesutiki dėl tokio Asmens duomenų naudojimo.

3.6. Lankytojas turi teisę nesutikti, kad jo Asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais. Norėdamas atšaukti (panaikinti) šį sutikimą, Lankytojas gali arba Portalo nustatymuose pakeisti žymėjimą, pranešti apie atsisakymą būdu, nurodytu gautuose pranešimuose ir (arba) pasiūlymuose (naujienlaiškyje paspaudžiant nuorodą „neprenumeruoti“ ar pan.) arba atsiųsti prašymą elektroninio pašto adresu info@kepsnines.lt . Prašyme būtina aiškiai nurodyti savo vardą, pavardę ir kitus registracijos duomenis (jei yra). Portalo savininkas pasistengs kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nutraukti tokio asmens duomenų tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslu.

3.7. Jei Lankytojas duomenis apie save pateikia socialinio tinklo ar kitos interneto tarnybos pagalba („Facebook“ ir pan.), Lankytojas supranta ir sutinka, kad pateiktu kontaktiniu telefonu ir el. paštu jam taip pat gali būti teikiami Portalo savininko tiesioginės rinkodaros pasiūlymai. Pasiūlymų jis gali atsisakyti Privatumo politikoje nustatyta tvarka.

4. Slapukų politika

4.1. Portalo savininkas gali rinkti informaciją apie Jus naudodamasis slapukais (angl. cookies) ir (ar) tinklalapio indikatoriais (angl. web beacons). Slapukai yra maži failai, kurie laikinai įrašomi į Jūsų įrenginio standųjį diską ir leidžia atpažinti Jus per kitus vizitus Portale išsaugoti asmens naršymo istoriją, parinktis, pritaikyti turinį. Slapukai – įprasta naršymo tinklalapiuose praktika, kuri palengvina naudojimąsi tinklalapiu.

4.2. Slapukais gaunamą informaciją Portalo savininkas naudoja tokiais tikslais: užtikrinti duomenų saugumą prisijungus, užtikrinti nuoseklų tinklapio veikimą, prisiminti peržiūrėtus skelbimus ir naudotas paieškas. Slapukai taip pat gali būti naudojami Lankytojo įpročių stebėsenai, siekiant pateikti būtent Lankytojui aktualų turinį ir atitinkamai tobulinti Portalą, Portalo ir (ar) Paslaugų plėtrai bei tiksliniam rinkodaros orientavimui.

4.3. Slapukais taip pat gali būti renkama: naudotojo IP adresas, naršyklės tipas, demografiniai duomenys ir, jei Lankytojas atvyko į Portalą iš trečiosios šalies tinklalapio – puslapio URL nuoroda. Portalo savininkas gali, nepažeisdamas teisės aktų, apjungti informaciją, gautą naudojant slapukus, su informacija, gauta apie asmenį kitomis priemonėmis, pvz., informacija apie naudojimąsi Paslaugomis.

4.4. Portale taip pat gali būti naudojami GIF failų (angl. clear gif) ir „action tags“ technologijos. Jos leidžia Portalo savininkui sužinoti, kuris Lankytojas naršydamas Portale spustelėjo puslapio elementą (tokį kaip nuoroda, paveikslėlis ar pan.). Duomenys, kuriuos pateikia tinklalapio indikatoriai, yra anoniminiai ir nesusiję su asmenine informacija.

4.5. Portalo savininkas gali, nepažeisdamas teisės aktų, apjungti informaciją, gautą naudojant slapukus, su informacija, gauta apie asmenį kitomis priemonėmis, pvz., informacija apie naudojimąsi paslaugomis.

4.6. Portale gali būti naudojami tokie slapukai: techniniai slapukai – būtini Portalo veikimui; funkciniai slapukai – nėra būtini Portale, tačiau pagerina navigacijos kokybę ir vartotojų patirtį; analitiniai slapukai – naudojami Lankytojų navigacijos metodų statistinei analizei parengti, šių slapukų surinkti duomenys naudojami anonimiškai; tiksliniai arba reklaminiai slapukai – naudojami norint parodyti Paslaugas, kurios galėtų dominti Lankytoją; socialinių tinklų slapukai – būtini norint savo socialinio profilio paskyroje naudoti Portalo informaciją.

4.7. Portale naudojami slapukai:

Slapukas Slapuko pavadinimas Duomenų tvarkymo tikslas Sukūrimo momentas Galiojimo laikas Naudojami duomenys
PHP sesijos ID PHPSESSID Identifikuoti vartotoją tarp puslapių atvertimų Įeinant į puslapį Iki puslapio uždarymo Unikalus ID
Google Analytics ID ANALYTICS_CID Identifikuoti vartotoją, tarp nukreipimų į partnetrių puslapius Įeinant i puslapį Iki puslapio uždarymo Unikalus ID

4.8. Lankytojas sutikimą dėl slapukų naudojimo duoda: (i) neištrindamas jų ir (ar) nepakeisdamas nustatymų savo naršyklėje (jei jo naršyklė priima slapukus), (ii) Portale pateiktoje nuorodoje (juostelėje) apie slapukus. Sutikimas dėl slapukų naudojimo galioja 1 (vienerius) metus.

4.9. Lankytojas gali bet kuriuo metu išjungti slapukus, naudodamasis naršyklės nustatymais (ištrinant slapukus, pasirinkdamas anoniminį naršymą ar pan.). Norint pašalinti slapukus iš mobiliojo telefono ar kito mobiliojo prietaiso, būtina sekti mobiliojo prietaiso arba mobiliojo prietaiso programinės įrangos naudojimo instrukciją. Išsamesnė nepriklausoma informacija apie slapukus, jų naudojimą, atsisakymo galimybes taip pat yra pateikta adresu  http://AllAboutCookies.org arba http://google.com/privacy_ads.html

4.10. Kai kuriais atvejais slapukų išjungimas, nesutikimas su slapukais ar jų ištrynimas gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų Portalo funkcijų veikimą, blokuoti prieigą prie Portalo (jo dalių).

4.11. Slapukus gali įrašyti ir Portale reklaminius skelbimus rodanti sistema. Šie slapukai padeda užtikrinti, kad tam tikras reklamas naudotojas matytų nustatytą kartų skaičių bei padeda matuoti reklaminės kampanijos efektyvumą.

4.12. Tretieji asmenys slapukų pagalba reklamos tikslais gali rinkti anoniminę ir asmeninę naudotojo informaciją, taip pat naudoti tiek sesijos slapukus, tiek ir nuolatinius slapukus. Detaliau apie trečiųjų asmenų slapukus Lankytojas sužinos susipažinęs su konkretaus trečiojo asmens privatumo politika. Portalo savininkas nekontroliuoja trečiųjų asmenų veiklos ir neatsako už trečiųjų asmenų informacijos tikslumą, atnaujinimą, išsamumą, atitikimą teisės aktams. Lankytojas savarankiškai privalo pasidomėti trečiųjų asmenų naudojamais slapukais ir jų renkama informacija. Lankytojas gali pašalinti trečiųjų asmenų slapukus pagal trečiųjų asmenų nurodytas instrukcijas.

5. Asmens duomenų saugojimo sąlygos

5.1. Portalo savininkas Asmens duomenis (įskaitant ir duomenis surinktus tiesioginės rinkodaros tikslu, taip pat susirašinėjimo su asmeniu metu) saugo ne ilgiau kaip 2 (dvejus) metus nuo Lankytojo paskutinio prisijungimo.

5.2. Lankytojo Asmens duomenų tvarkymui bei apsaugai nuo nesankcionuoto įsilaužimo ar neteisėto duomenų sunaikinimo, taikomos būtinos organizacinės ir techninės priemonės. Tačiau, atsižvelgiant į tai, kad Lankytojo informacija yra siunčiama interneto ryšiu, Portalo savininkas negali garantuoti ir negarantuoja jokios Lankytojo perduodamos informacijos, įskaitant ir asmeninius duomenis, visiško saugumo.

5.3. Portalo savininkas primena, jog Jūs pats atsakote už savo duomenų slaptumą ir prašo Jus būti atsargiam juos naudojant ar atskleidžiant.

6. Baigiamosios sąlygos

6.1. Visos čia pateiktos Privatumo politikos nuostatos gali būti Portalo savininko vienašališkai keičiamos ir pildomos. Tokie pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo Portale. Jei Lankytojas po Privatumo politikos pakeitimų paskelbimo naudojasi Portalu ir (ar) Paslaugomis, laikoma, kad jis sutinka su visais pakeitimais. Lankytojas, nesutinkantis su pakeistu Privatumo politikos turiniu, praranda teisę naudotis Portalu ir jo Paslaugomis.

6.2. Portale besilankantys Lankytojai įsipareigoja įsitikinti, kad yra susipažinę su naujausia Privatumo politikos nuostatų versija.

6.3. Šioms Privatumo politikos nuostatoms taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi dėl šių Privatumo politikos nuostatų kilę ginčai bus sprendžiami derybomis, o joms nepavykus – Lietuvos Respublikos teisme pagal Portalo savininko buveinės vietą.

close