STEAK CHAMP NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

SAUGOS INFORMACIJA

*SVARBU Šis prietaisas – tai specialus baterijomis maitinamas elektroninis termometras. Prašome atidžiai perskaityti šią informaciją ir įsitikinti, kad prieš naudodami gaminį apie jį turite pakankamai bendrųjų žinių. Netinkamai naudojant negalios jokia garantija, o gamintojas neprisiims atsakomybės už patirtus sužalojimus ar žalą. Netinkamas naudojimas apima:

Naudojimą arba pritaikymą būdų, kurie skiriasi nuo nurodytųjų šioje knygelėje.

Naudojimą pakeitus gaminį arba jo dalis neatsižvelgiant į šioje knygelėje pateiktus nurodymus.

*Šis prietaisas neskirtas asmenims (įskaitant vaikus) su fizine, jutimine arba protine negalia, kuriems stinga patirties ir/arba žinių.

*Prietaisą gali naudoti tik suaugusieji taip, kaip nurodyta instrukcijoje, ir tik ruošiant kepsnius. Prietaisą naudokite tik įjungtą (LED lemputė trumpai sumirksi maždaug kas 8 sekundes). Nenaudokite prietaiso, jei jį įjungus LED lemputė nemirksi. Nenaudokite prietaiso, jei naudojamas jis pats išsijungia. Nepalikite įjungto prietaiso be priežiūros. Nevalgykite mėsos, jei lemputė nesumirksėjo du kartus arba jei prietaisas kepant pats išsijungė.

*3 colių/ 75 mm ilgio pailgą daviklį būtina iki galo įsmeigti į mėsą, kad iš jos kyšotų tik sparneliai. Daviklį nuo aplinkos kaitros turi saugoti mažiausiai 0,2 colių/ 5 mm storio mėsos sluoksnis.

*Prietaisą reikia atitraukti nuo karščio šaltinio (pvz., kepsninės arba keptuvės) vėliausiai tada, kai LED lemputė dukart raudonai sumirksi. Ilgesnis sąlytis su kaitra gali pakenkti prietaisui arba elektroninėms jo dalims. Niekada nenaudokite prietaiso aukštesnėje nei 160 ºF/ 70 ºC temperatūroje.

*Nenaudokite mikrobangų krosnelėse.

*Neardykite prietaiso.

*Naudojant SteakChamp sparneliai gali įkaisti. Todėl prašome liečiant prietaisą visada naudoti apsaugines pirštines. Neištraukite prietaiso iš kepsnio, kol prietaisas neatvėsęs, o jį išimdami visada naudokite tam skirtą traukiklį, pridedamą prie prietaiso. Atsargiai: daviklio galiukas arba aštrūs prietaiso kraštai kelia pavojų susižeisti.

*Prašome šį elektroninį prietaisą naudoti atsargiai. Sutrenkimai arba smūgiai nukritus net iš nedidelio aukščio gali pakenkti prietaisui ar pabloginti jo veikimą.

*Prietaisas skirtas naudoti tik namie.

VALYMAS IR LAIKYMAS

*Plaukite tekančiu vandeniu naudodami švelnų ploviklį. Neplaukite indaplovėje. Prieš pirmąkart naudodami ir kaskart panaudoję nuvalykite drėgnu skudurėliu arba kempine. Higienos sumetimais siūlome prietaisą nuvalyti prieš kiekvieną naudojimą. Nenardinkite prietaiso į vandenį.

*Prietaisą patartina laikyti originalioje pakuotėje 15 ºF/-10 ºC–120 ºF/ +50 ºC temperatūroje.

*Venkite sąlyčio su magnetiniais laukais. Sąlytis su magnetais gali aktyvuoti prietaisą ir iškrauti bateriją.

Tinka naudoti su indukcinėmis viryklėmis.

PASTABOS DĖL IŠMETIMO / Baterija

*Šiame prietaise naudojama pažangi energiją taupanti LED technologija, todėl jis naudoja labai mažai energijos. Baterija nekeičiama.

*Padėkite mums tausoti aplinką. Pakuotę ir nebenaudojamus prietaisus (elektroninį prietaisą su baterija) išmeskite laikydamiesi nurodymų. Reikalingos informacijos suteiks vietinė komunalinių atliekų tvarkymo įmonė.

*Nebenaudojamų prietaisų negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Juos reikia surinkti laikantis valstybės, kurioje yra naudojami, reikalavimų ir išmesti į tam skirtas šiukšlines arba pristatyti į perdirbimo centrus.

JAV Žemės ūkio departamento rekomenduojama saugi minimali vidinė temperatūra: jautiena, žuvis, kiauliena ir aviena: 145 ºF, paukštiena ir žvėriena: 165 ºF.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

1 ĮJUNKITE: Norėdami įjungti/ aktyvuoti SteakChamp termometrą, nuspauskite raudoną jungiklį („ON“) į apačią. Tris sykius po du kartus sumirksėjusi lemputė (po dukart žaliai, geltonai ir raudonai) rodo, kad prietaisas įjungtas arba aktyvuotas. Tai reiškia, kad SteakChamp veikia, jo LED lemputė kas 8 sekundes sumirksi.

2 Įsmeikite SteakChamp termometrą šonu į žalią mėsą, kad iš kepsnio kyšotų tik jo sparneliai; mėsai kepant, jei reikia, termometrą pataisykite. SteakChamp visada smeikite į pjausnio vidurį.

3 Kepsnį kepkite kaip įprastai, kelis kartus apversdami, ir stebėkite SteakChamp termometrą.

4 Kai lemputė dukart sumirksės žaliai, nukelkite vidutinio žalumo kepsnį nuo kaitros ir palikite pastovėti. Dukart geltonai sumirksėjusi lemputė reiškia, kad kepsnys pusiau iškepęs, o raudonai mirksinti lemputė reiškia, kad mėsa iškepusi vidutiniškai.

5 Palikite pastovėti. Idealus iškepimo lygis bus pasiektas tada, kai lemputė liausis mirksėjusi. Kepsnys bus tobulo vidutinio žalumo, kai žalia lemputė liausis mirksėjusi, ir t. t.

6 Ištraukite SteakChamp termometrą naudodami traukiklį. Skanaus!

AUTOMATINIS IŠSIJUNGIMAS

SteakChamp išsijungia automatiškai:

*Po naudojimo: praėjus maždaug 5 min. po maisto ruošimo

*Nenaudojant: kai per maždaug 30 min. nepadidėja temperatūra

MIRKSINČIOS LEMPUTĖS: SUTARTINIAI ŽENKLAI

LEMPUTĖ MIRKSI TRUMPAI (maždaug kas 8 SEKUNDES): SteakChamp įjungtas

ŽALIA: vidaus temperatūra artėja prie „vidutinio žalumo“

GELTONA: vidaus temperatūra artėja prie „pusiau iškepęs“

RAUDONA: vidaus temperatūra artėja prie „vidutiniškai iškepęs“

LEMPUTĖ MIRKSI PO DU KARTUS

Nukelkite kepsnį nuo kaitros, kai pasieks pageidaujamą iškepimo lygį

ŽALIA: vidutinio žalumo

GELTONA: pusiau iškepęs

RAUDONA: vidutiniškai iškepęs

Kepsnys bus „vidutinio žalumo“, kai išsijungs žaliai mirksinti lemputė. Kepsnys bus „pusiau iškepęs“, kai išsijungs geltonai mirksinti lemputė. Kepsnys bus „vidutiniškai iškepęs“, kai išsijungs raudonai mirksinti lemputė.

LEMPUTĖ NEMIRKSI

Prietaisas išjungtas, jo negalima naudoti!

NAUDOJANT PIRMĄ KARTĄ…

KAIP IŠKEPTI TOBULĄ KEPSNĮ

*Savo kepsnį (mažiausiai 1 colio/ 2,5 cm storio, geriau 1,5 colio/ 3–5 cm storio) iš šaldytuvo išimkite likus valandai iki kepimo.

*Įtrinkite kepsnį nedideliu kiekiu aliejaus ir pabarstykite druska.

*Keptuvę arba kepsninę ištepkite plonu aliejaus sluoksniu.

*Įjunkite SteakChamp termometrą ir įsmeikite jį į kepsnį.

*Kepkite kepsnį aukštoje temperatūroje iš abiejų pusių maždaug 1–2 minutes.

*Sumažinkite kaitrą (ant viryklės sumažinkite ugnį iki pusės, kepsninėje iki 270 ºF/ 130 ºC) ir kepinkite ant vidutinės ugnies. Kas 2 min. kepsnį apverskite.

*Kai pradės mirksėti pageidaujamos spalvos lemputė, nukelkite kepsnį nuo kaitros ir palikite pastovėti, kol lemputė išsijungs.

*Ištraukite SteakChamp, pagardinkite kepsnį prieskoniais.

Skanaus!

PATARIMAS: Ant kepsninės kepate kelis (vienodo storio) kepsnius? Jums pakaks vieno SteakChamp termometro, pagal kurį galėsite spręsti visų kepsnių iškepimo lygį.

IŠKEPIMO LYGIAI IR NAUDOJIMAS

SteakChamp termometrą su iš anksto nustatytais temperatūrų rodmenimis galima naudoti ruošiant jautienos arba lašišos kepsnius, kiaulienos išpjovą, žvėrieną, avieną arba visas (dideles) žuvis. Tarptautinė ekspertų komanda (garsūs virėjai, kepsnių restoranų šefai, kepsnių ir kepsninių ekspertai iš JAV ir Europos) padėjo nustatyti tinkamą temperatūrą.

NAUDOKITE: Kepdami keptuvėje (ir ant indukcinės viryklės), kepsninėje ir orkaitėje. Maksimalus laikas kepant 650 ºF/ 350 ºC temperatūroje (maksimali temperatūra 900 ºF/ 500 ºC) – iki 3 min.

PASIŪLYMAS/ KEPIMO GAIRĖS

Lemputė Vidutinio žalumo Pusiau iškepęs Vidutiniškai iškepęs
Temperatūra 120–125 ºF/ 50–52 ºC 135–140 ºF/ 58–60 ºC 149–153 ºF/ 65–67 ºC
Jautiena Vidutinio žalumo Pusiau iškepusi Vidutiniškai iškepusi
Tunas/ Lašiša tinka
Žuvis tinka
Anties krūtinėlė tinka
Kiauliena (išpjova) tinka
Žvėriena (išpjova) tinka
Aviena (išpjova) tinka

Pasinaudokite mūsų pasiūlymais arba patys nustatykite pageidaujamą iškepimo lygį. Lentelėje nurodytas temperatūras SteakChamp termometras pasiekia tada, kai kepsnys pastovi nukeltas nuo kaitros, ir lemputė nustoja mirksėjusi.

Atminkite: Mėsa – natūralus produktas, todėl kepsniai (net pasiekę vienodą temperatūrą) gali atrodyti skirtingai dėl riebalų kiekio, gyvūno veislės, amžiaus, mitybos įpročių, mėsos brandinimo proceso.

JAV Žemės ūkio departamento rekomenduojama saugi minimali vidinė temperatūra: jautiena, žuvis, kiauliena ir aviena: 145 ºF, paukštiena ir žvėriena: 165 ºF.

BENDRA INFORMACIJA

*Atitinka CE reikalavimus. Prietaisas laikantis EK Direktyvos 2004/108/EC slopina trikdžius

*Testavimo ataskaitą parengė TÜV Süd Technical Control Board (EMC)

Europoje EN 55014, EN 62233, EN 55104

JAV Federalinės ryšių komisijos Federalinių nuostatų kodeksas,

CFR 47, dalis 15 107-109

Kanados ICES-003 4 leidimas, skirsniai 5.3+5.5

*Tikėtini techniniai pakitimai ir sutrikimai.

*SteakChamp® ir TecPoint® yra registruoti prekių ženklai. JAV patento Nr. 8,557,317 ir US D699.599

PAGAMINTA VOKIETIJOJE

TecPoint GmbH

D-82515 Wolfratshausen

Vokietija

www.steakchamp.com

TecPoint USA Inc.

Wood Dale, IL 60191

JAV

Autorinės teisės: TecPoint GmbH

2015 m. liepa

close